ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»


Η Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αναλαμβάνοντας την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική επανένταξη παιδιών σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Επιπλέον, η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για την ενίσχυση των ωφελουμένων, καθώς δρα ανακουφιστικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, υποστηρικτικά ως προς τις προσπάθειες των ίδιων να βελτιώσουν τόσο το ψυχολογικό όσο και το βιοτικό τους επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το προαναφερθέν πρόγραμμα θα εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό ωφελουμένων που διαμένουν στην ευρύτερη Περιφέρεια και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η διευκόλυνση μετακίνησης των ωφελουμένων του προγράμματος, με στόχο την άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους.

Skip to content