Η Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Ψ.Υ) είναι ένας επιστημονικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2005, με έδρα τη Λαμία. Σκοπός της Εταιρείας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχικής υγείας καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας και Αποκατάστασης.

 

  • Η οργάνωση – λειτουργία δομών και υπηρεσιών αποκατάστασης χρόνιων ψυχιατρικών ασθενών και ατόμων με ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες.

  • Η διαχείριση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
  • Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και η ενημέρωση του πληθυσμού για τις ψυχικές διαταραχές.
  • Οι διακρατικές συνεργασίες.
  • Η επιμέλεια και συμμετοχή σε συλλογικές εκδόσεις επιστημονικού περιεχομένου.
  • Η ίδρυση και λειτουργία οικοτροφείου – κέντρων ημέρας κ.λ.π
  • Η εκπόνηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και οργάνωσης υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας.
  • Η αξιολόγηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
  • Οι έρευνες ψυχοκοινωνικών αναγκών, επιδημιολογικές μελέτες
  • Η εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών
  • Συμβουλευτική σε υπηρεσίες και φορείς για θέματα πολιτικής υγείας/ ψυχικής υγείας.
  • Η επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες.
  • Η προάσπιση των δικαιωμάτων κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων του πληθυσμού και η καταπολέμηση του στίγματος των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Για το σκοπό αυτό διενεργούνται δράσεις όπως (συμμετοχή σε τηλεοπτικές εκπομπές/ ανοιχτές συζητήσεις/ ομιλίες κ.α.).
  • Η κοινωνική επανένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
  • Η συμβολή στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως η φτώχεια, η ανεργία κλπ.

Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργεί η Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας απευθύνονται σε ενηλίκους με χρόνια ψυχική διαταραχή ή νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.

Skip to content