ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ‘’ΑΝΟΙΞΗ ‘’


Skip to content